Vi er e-mærket ! Det betyder, at vi udover vores egen høje standard for vores medlemmers oplevelse af handler derudover lever op til både lovgivningskrav og e-handelsfondens særlige krav om korrekt og etisk adfærd på nettet.

Vi har valgt at få e-mærket vores netbutik for at synliggøre, at alle handle hos os gennemføres under højest mulig sikkerhed. Alle handlende får derved synlig sikkerhed for, at alle forbehold og krav der stilles ifølge dansk lovgivning overholdes. Dertil har e-handelsfonden (e-mærket) gennemgået hele vores netbutik samt kvitteringer, som sendes ud til alle handlende, så alt overholder gældende regler.

E-handelsfonden er stiftet af Forbrugerrådet, Finansrådet, FDIH, Dansk Industri m.v. og er en non-profit fond, som sikre forbrugere størst mulig sikkerhed.

Se vores certifikat

 

Når du handler på vinovenue.dk, er du sikker på

  • At betalingsløsningen er krypteret og sikkerhedsgodkendt
  • At du aldrig modtager SPAM
  • At dine personlige oplysninger ikke videregives til tredjepart
  • At du ved køb udtrykkeligt bliver gjort opmærksom på betingelserne for handlen
  • At fortrydelses- og reklamationsret fremgår af den elektroniske ordrebekræftelse
  • At det tydeligt fremgår, at du har handlet med VinoVenue

Vores netbutik bliver løbende kontrolleret af e-handelsfonden for at sikre de gældende regler overholdes.

E-mærket er forbrugerens sikkerhed for tryg og etisk korrekt handel og færden på nettet.