Vi leverer i hele Danmark fragtfrit.
Når du handler i netbutikken, kan du bestille varer helt frem til onsdag aften og få leveret i ugen efter. Du kan også vælge en anden leveringsuge, hvis det passer dig bedre.

Vi leverer med privat bude og afsender hver torsdag. De fleste pakker leveres søndag, men der er alligevel en mindre del, som først leveres mandag-onsdag. Det kan måske være en fordel for dig at få leveret på din arbejdsplads, de kan dog aldrig leveres søndage. Du tilføjer leveringsadresse, når du bestiller varerne i netbutikken. I forbindelse med Påske og Pinse kan leveringer blive rykket en dag.

Hvis du bor på en ikke-brofast ø, kan varerne blive forsinket en dag eller to.

Hvis du ønsker information om din levering, bedes du kontakte os på tlf. 70224040 eller på email: info@vinovenue.dk

Sidder du inde med yderligere spørgsmål om levering, kan du i de fleste tilfælde få svar på dit spørgsmål på vores side med ofte stillede spørgsmål.